Temeljna načela

Temeljna načela HRID-i

Politička stranka Hrvatska inicijativa za dijalog – HRID proizašla je iz građanske inicijative HRID osnovane u svibnju 2015. godine. Stranka HRID je nastala kao rezultat nemirenja s postojedim stanjem jer vjerujemo da Hrvatska zaslužuje bolje. Bolji standard, bolje obrazovanje, bolje politike.

Mi smo stranka čije je političko djelovanje povezano s transparentnošću, otvorenošću uma, razumom i tolerancijom. Sloboda pojedinca i njegova uključivost u političke procese predstavlja osnovu promjene koju nudimo kao novinu u hrvatskoj politici. Pri tome polazimo od temeljne odrednice da je sloboda pojedinca najviša vrijednost. Ljudska prava, političke i ekonomske slobode smatramo preduvjetom razvoja odgovornog, otvorenog i uspješnog društva. Uz njih, politika HRID-a gradi se i na sljededim vrijednostima: stručnost, sloboda djelovanja, poduzetništvo, odgovornost, partnerstvo, pravednost i pravo na različitost.

Mi smo stranka koja ima svoju strukturu i pravila po kojima djeluje, kao i druge političke stranke. Međutim, ono što nas razlikuje od drugih je da su svi naši članovi, pa i oni koji trenutačno obnašaju najviše dužnosti, jednaki po svojim pravima da utječu na oblikovanje stranačke politike.

Mi politiku vidimo kao proces u kojem je dijalog ključni alat iznalaženja rješenja koja smatramo najboljima za društvo.

Naše djelovanje je okrenuto građanima kojima šaljemo poruku: trebamo vas i pozivamo da se uključite jer demokracija može kvalitetno funkcionirati samo kad su u politiku uključeni oni na koje se politika, htjeli to ili ne primjenjuje.

Okrenuti smo dijalogom i prema drugim politikama i političarima: prihvatite dijalog, prihvatite dobra rješenja.

Dijalog je temelj našeg rada, ali nismo, niti želimo biti debatni klub. Dijalogom ćemo u suradnji s drugim političkim strankama, građanskim inicijativama i stručnjacima koji to žele donositi kompetentne zaključke, odluke i rješenja za modernu Hrvatsku.

Na koncu, zašto HRID?

Hrid je stijena koja je uvijek iznad površine, stijena koja je utočiste onima koje nose valovi nesigurnosti, nepoštenja, beznađa. Stijena s koje se dobro vidi. HRID je samostalna i jedinstvena stranka slobodnih i odgovornih članova koji zajednički djeluju u cilju ostvarivanja programskih načela stranke.