Program

Hrvatska incijativa za dijalog

HRID

OSNOVE PROGRAMA

Hrvatsku danas opterećuju sukobi i podjele unutar društva, gospodarska i opća društvena kriza, korupcija, loše obrazovanje, demografska kriza te odlazak mladih i obrazovanih iz Hrvatske. Hrvatsku također opterećuje i nedostatak dijaloga koji apatiju čini još dubljom.

 

Stranka HRID nastala je kao rezultat nemirenja s postojećim stanjem jer vjerujemo da Hrvatska zaslužuje bolje. Bolji standard, bolje obrazovanje, bolje politike.

 

 

 1. Javna uprava
 • depolitizacija, smanjenje i profesionalizacija javne uprave: ograničavanje politički imenovanih dužnosnika na ministre i zamjenike ministra
 • debirokratizacija, ubrzavanje i maksimalno pojednostavljenje svih vrsta internih i eksternih upravnih procesa
 • donošenje Zakona o prijenosu vlasti
 • uvođenje sustava plaća temeljenih na rezultatima rada i učinkovitosti.
 • uspostavljanje javnog registra o broju i strukturi državnih i javnih službenika
 • digitalizacija i informatizacija javne uprave
 • smanjenje postojećeg broja agencija

 

 1. Gospodarstvo
 • sustavna debirokratizacija i stabilizacija zakonskih propisa
 • smanjenje javne potrošnje i financiranja domaće potrošnje

 

 1. Javna poduzeća
 • depolitizacija javnih poduzeća
 • produjenje mandata ravnatelja na 5 godina kako bi se umanjio utjecaj politike i smjene vlasti na obnašanje dužnosti unutar javnih poduzeća
 • restrukturiranje i bolje upravljanje javnim poduzećima
 • privatizacija državnih poduzeća koja nisu od strateškog interesa, odnosno ne predstavljaju temeljnu infrastrukturu
 • ukidanje ograničenja visine plaće rukovodećeg kadra te povećenje njihove osobne odgovornosti
 • biranje ravnatelja i rukovodstava putem javnih natječaja i/ili preko head hunterskih agencija.

 

 1. Poduzetništvo
 • Smanjenje broja parafiskalnih nameta
 • Osobađanje poreza i obveznih doprinosa za start-upove i poduzetnike početnike u prvoj godini poslovanja
 • Ukidanje obveznog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK)
 • Poseban naglasak na poticanje i olakšavanje poslovanja ICT-a, kao rastućeg i strateški važnog sektora za stvaranje dodane vrijednosti

 

 1. Lokalana i regionalna samouprava
 • smanjenje postojećeg broja županija na najviše 8 te gradova i općina na najviše 150 temeljem ekonomske održivosi, prometne povezanosti, proračunskih mogućnosti i broja stanovnika
 •  jačanje fiskalne decentralizacije i ovisnosti lokalne samouprave o središnjoj državi

 

 1. Demokratizacija izbornog sustava
 • promjena izbornog zakona sukladno novom teritorijalnom ustroju
 • uvođenje preferencijalnog glasovanja s najmanje tri kandidata i pragom od 5%

 

 1. Demokratizacija političkog sustava
 • zakonski regulirati transparentno financiranje stranaka kroz smanjeno izdvajanje iz državnog proračuna
 • zakonski regulirati demokratske standarde u političkim strankama u cilju jačanja utjecaja članstva te onemogućavanju nedemokratskih postupaka prema neistomišljenicima

 

 1. Tržište rada
 • liberalizacija Zakona o radu
 • smanjenje broja parafiskalnih nameta prema poduzetnicima

 

 1. Energija
 • poticanje povećanja udjela obnovljivih izvora energije
 • poticanje investicija u obnovljive izvore energije kroz debirokratizaciju procesa i porezne olakšice za investitore

 

 1. Obrazovni sustav i znanost
 • kvalitetno obrazovanje jedan je od prioriteta za napredak društva
 • obrazovni sustav valja prilagoditi potrebema na tržištu rada
 • provođenje cjelovite kurikuralne reforme
 • razvijanje sustava cjeloživotnog učenja
 • uvođenje obaveznog srednjoškolskog obrazovanja
 • provođenje reforme sustava napredovanja u akademskim zvanjima
 • povećati proračunska izdvajanja za visoko obrazovanje i znanost
 • porezno rasterećenje tvrtki iz realnog sektora koje sudjeluju u znanstvenim projektima i surađuju s obrazovnim institucijama
 • jačanje i poticanje online i e-obrazovanja
 • uvođenje pristupa internetu u svim osnovnim i srednjim školama
 • uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u školama
 • poticanje većeg korištenja ICT-a u obrazovanju

 

 1. Demografska politika
 • položaj majke i zapošljavanje žena moraju biti sigurni od svake diskriminacije
 • izgradnja infrastrukture (jaslice, dječji vrtići)
 • poticati fleksibilizaciju radnog vremena ženama s malom djecom putem poreznih olakšica za poslodavce