Neadekvatno organizirana informatizacija javnih servisa i usluga – zato još uvijek hodamo od šaltera do šaltera

Smatram jako bitnim informatizaciju javne uprave organizirati kroz: OTVORENOST. Uprava koja je zasnovana na informatičkoj otvorenosti (open government) znači otvorenost izvora (open source) i otvorenost podataka (open data) te podrazumijeva dijeljenje i suradnju unutar tijela javne uprave. Cilj je rad na zajedničkoj informatičkoj platformi uz okrupljavanje i umreženost radnih procesa, usluga i servisa umjesto dosadašnjeg usitnjavanja i dupliciranja poslova gdje svaka ustanova vodi svoju politiku.
Danas umjesto „informacijskog društva“ imamo samo sporadično informatiziranu javnu upravu gdje su pojedine ustanove ponudile građanima neke usluge i servise dok druge nisu, umjesto da se radilo po principu što veće sveobuhvatnosti. U zemljama tehnološki razvijenijim od Hrvatske odavno se odbacio princip parceliziranih radnih procesa te se umjesto toga radi okrupnjivanje poslova na zajedničkoj informatičkoj infrastrukturi – što donosi znatne uštede vremena i novca. Neke europske države su već u ranim 90-im godinama počele sustavno provoditi informatizaciju javnog sektora. Kod nas se donesu akti, započne se s projektima pa se stane. Imali smo na raspolaganju novac i smjernice iz EU i što je učinjeno? Nažalost, vrlo malo. Rekla bih da je glavni razlog tomu – loša organizacija. Ovo nije posao kojem se pristupa sporadično. Premda su neki projekti bili dobro zamišljeni i kasnije su trebali prerasti u redovne poslove, zapelo je na realizaciji. Izostala je sinhronizacija na razini javne uprave jer čak ni srodne ustanove unutar javne uprave nisu adekvatno povezane. Stanje s informatizacijom u javnoj upravi (ministarstvima, ustanovama) i dalje je takvo da nema jedinstvene koordinacije i mogućeg iskorištavanja zajedničkih resursa što dovodi do preklapanja poslova te gubitka vremena i novca. Dosad se nije u obzir uzelo ni postojeće ljudske resurse jer niti ne postoji katalog informatičkih kompetencija kadrova unutar javne uprave. Prošle godine dobili smo još jednu „opomenu“ iz Europske komisije u kojoj se navodi da je potrebno hitno riješiti loše upravljanje, neučinkovitost i neadekvatnu informatizaciju javne uprave. Isto tako, Europska komisija prednost daje „open source“ rješenjima te interoperabilnosti. O tom već dugo govorim…

U Zagrebu, 16. 5. 2016.

Irena Petrijevčanin Vuksanović

/ In novosti / By Admin1 / Komentari isključeni za Neadekvatno organizirana informatizacija javnih servisa i usluga – zato još uvijek hodamo od šaltera do šaltera